תרגילים פתורים - מתוך מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ח' - תשע"א ב' - חלק א

ראה המשך פתרון - חלק ב
שאלה 1

פתור את המשוואה: 3x - 5 = 19


פתרון
3x - 5 = 19
3x = 19 + 5
3x = 24
x = 24/3
x = 8


http://2.bp.blogspot.com/-XGgH9Q3O3RE/TlydagD509I/AAAAAAAABso/xYwsy7-kwMw/s1600/%25D7%25A9%25D7%2590%25D7%259C%25D7%2594%2B2.JPG
שאלה 4
בכיתה ח1 בבית הספר "עלומים" נערך סקר, ובו נשאלו התלמידים אם הם
בעד או נגד תלבושת אחידה בבית הספר.
12 תלמידים השיבו שהם בעד תלבושת אחידה, ו- 28 תלמידים השיבו שהם
נגד תלבושת אחידה.
מה היחס בין מספר התלמידים שהצביעו בעד תלבושת אחידה למספר התלמידים שהצביעו נגד תלבושת אחידה?
פתרון:
ע"פ נתוני השאלה היחס בין התלמידים בעד תלבושת אחידה (= 12), לאלו נגד תלבושת אחידה (= 28) הוא: 12/28 = 3/7
התשובה היא 3/7

שאלה פתורה בגיאומטריה - זוויות צמודות - מבחני מיצב כיתה ח
שאלה פתורה בגיאומטריה - זוויות צמודות - מבחני מיצב כיתה ח
קישורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה